Σελίδες

Η ΜΑΝΗ ΣΤΟΥΣ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Η ύλη της Εγκυκλοπαίδειας της Μάνης συμπληρώνεται συνεχώς 
<!-- AddThis Button BEGIN
</ body>. -->
Η ΜΑΝΗ ΣΤΟΥΣ  ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ  ΧΡΟΝΟΥΣ     

   
ΟΙ   ΡΩΜΑΙΟΙ   ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ   ΤΗ   ΜΑΝΗ   ΤΟ   146 Π.Χ.

   Μετά την ήττα των Πελοποννησιακών δυνάμεων του Κριτόλαου στη Σκάρφεια της Ανατολικής Λοκρίδας και των Αρκάδων στη Χαιρώνεια από το Ρωμαίο Μέτελλο και ύστερα από τη συντριβή του Διαίου από τον ύπατο Λεύκιο Μόμμιο στη Λευκόπετρα του Ισθμού, η Πελοπόννησος από την Κόρινθο και μέχρι τη Μάνη, το Μαλέα, την Ελαφόνησο και τα Κύθηρα, περιήλθε στα χέρια των Ρωμαίων.    
Η παρουσία των Ρωμαίων στη Λακωνία δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς της Μάνης.
Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν διοικούν πλέον οι εκπρόσωποι των Ρωμαίων τη Μάνη αλλά οι ίδιοι. Το καθεστώς αυτό ουσιαστικά δεν άλλαξε καθ’ όλη τη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας. 

Η Μάνη όπως και οι περισσότερες παραλιακές πόλεις που μετέχουν στο ''Κοινό των Λακεδαιμονίων'', γνωρίζει μεγάλη ακμή την περίοδο αυτή, αναπτύσσει έντονες εμπορικές δραστηριότητες, ενώ στο Ταίναρο υπήρχαν μεταλλεία σιδήρου και λατομεία μαύρου μαρμάρου και πορφυρίτης. 

Στους δύο τελευταίους αιώνες προ Χριστού, κατά τον ιστορικό Ζωναρά, γνώρισαν μεγάλη οικονομική ακμή και Ιταλοί «πραγματευόμενοι» ανέπτυξαν έντονες εμπορικές δραστηριότητες. Επιγραφές δε που βρέθηκαν στο Γύθειο μαρτυρούν την παρουσία τους. Ορισμένοι μάλιστα Ρωμαίοι πάροικοι της Μάνης παρείχαν διευκολύνσεις και προνόμια στην περιοχή, όπως  οι αδελφοί Νεμέριος και Μάρκος Κλοάτιοι, που έδωσαν χαμηλότατα δάνεια στο Γύθειο το 72 π.Χ. και προσπάθησαν να απαλλάξουν την πόλη από τις εισφορές του  σιταριού  και του ρουχισμού που είχαν επιβάλλει οι Ρωμαίοι στρατηγοί. 
Την ίδια περίοδο το  Γύθειο  αντιμετώπιζε οικονομικές  δυσχέρειες, όπως αποκαλύπτει σχετική  επιγραφή. 

          
Πειρατές   εφορμούν   στη   Μάνη   το   84-64  π.Χ. 
                             
   Κίλικες και Κρήτες πειρατές είχαν συμμαχήσει με τον Μιθριδάτη και πολέμησαν τους Ρωμαίους. Μετά τις συνθηκολογήσεις του Μιθριδάτη, οι πειρατές οργανώθηκαν, ενέταξαν στους κόλπους τους κι’ άλλους κατατρεγμένους και καταφρονεμένους από τους Ρωμαίους -  Πόντιους, Λάκωνες, Μακεδόνες κ.α.-  και άρχισαν τις πειρατικές επιδρομές. 

Η Μάνη  στη ρότα του σπουδαιότερου υπερπόντιου εμπορικού δρόμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Μεσόγειο, αλλά και με τις έντονες εμπορικές δραστηριότητες που η ίδια ανάπτυξε, αποτέλεσε πόλο έλξης των επιδρομέων, η δε θάλασσα  μεταξύ Κρήτης, Λακωνικού Κόλπου και Κορώνης ονομάστηκε 
« Χρυσή θάλασσα των πειρατών».


Η  Ιππόλα,  η  Μέσση  και   η  Πόλη  των   Ταιναρίων,  δοκιμάζονται      
      
Η Καινήπολις, η πόλη των Ταιναρίων δοκιμάζεται έντονα, ενώ οι πόλεις Ιππόλα και Μέσση πιθανά να οφείλουν εκεί την καταστροφή τους.


Οι  Πειρατές  λεηλατούν  το  ιερό  του  Ταιναρίου  Ποσειδώνα

   Ούτε και το ιερό του Ταιναρίου Ποσειδώνα δεν γλύτωσε από την πειρατική λαίλαπα και οι  θησαυροί του λεηλατήθηκαν.


Η   ναυμαχία   του   Ακτίου   το   31  π.Χ.

   Τον Οκτώβριο του 32 π.Χ. ο ενωμένος στόλος του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας παρέκαμψε τη Μάνη και κατευθύνθηκε μέχρι την Κέρκυρα.

 Ένα τμήμα όμως του στόλου του παρέμεινε στην περιοχή της Μάνης και τις πλησίον περιοχές. Έντεκα μήνες αργότερα ο Οκτάβιος με τη βοήθεια και των Λακώνων κατατρόπωσε τον στόλο του Αντώνιου στο ΄Ακτιο και οργάνωσε αγώνες, την προεδρία των οποίων ανέλαβαν οι Λακεδαιμόνιοι. Ως γνωστόν 11 μήνες μετά τη μάχη ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα αυτοκτόνησαν. Ο Οκτάβιος επισκέφθηκε τη Μάνη - Ψαμαθούντα κ.α. - και ασχολήθηκε με το  ''Κοινό των Λακεδαιμονίων''.


Η ΜΑΝΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΛΑΚΩΝΩΝ ΤΟ 21 Π.Χ.      
    
   Το ''Κοινό των Λακεδαιμονίων'' το 21 π.Χ.  επί Αυγούστου, ονομάστηκε "Κοινό των Ελευθερολακώνων", ο αριθμός όμως των πόλεων που συμμετείχαν σ’αυτό, περιορίστηκε από 24 σε 18 πόλεις. 

Απ’ αυτές οι περισσότερες (10 τον αριθμό ) και οι κυριότερες, βρίσκονταν στη Μανιάτικη περιοχή και ήσαν οι εξής: Γύθειο, Τευθρώνη (σημ. Κότρωνας), Λας (σημ. Πασσαβάς), Πύρριχος (σημ. Κάβαλος), Καινήπολις (σημ. Κυπάρισσος Αλίκων), Οίτυλος, Λεύκτρα, Θαλάμαι, Γερήνια (σημ. Κάμπος Αβίας) και  Αλαγονία.     

                  
Η  Ψαμαθούς ( σημ. Πόρτο Κάγιο),  η  Ασίνη (σημ. Σκουτάρι)                                και  η  Καρδαμύλη  ξαναδίνονται  στη  Σπάρτη. 
  
   Οι παραπάνω πόλεις της Μάνης που ανήκαν στο ''Κοινό των Λακεδαιμονίων'', δεν συμπεριελήφθηκαν στο "Κοινό των Ελευθερολακώνων"  και ξαναδόθηκαν στη Σπάρτη το 21 π.Χ.  Έκτοτε η Καρδαμύλη έγινε επίνειο της Σπάρτης ( την ίδια περίοδο υπήρχε στη Μάνη και η πόλη Μέσσα και τα ερείπια της αρχαίας Ιππόλας, όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας). 
Επίσης, εκτός Μάνης, ξαναδόθηκαν από το  ''Κοινό των Λακεδαιμονίων'' στη Σπάρτη οι πόλεις Έλος, Κυπαρισσία και  Όνου Γνάθος (σημ. Ελαφόνησος).


Κέντρο  του  "Κοινού"  το  Ιερό   του  Ποσειδώνα  στο  Ταίναρο                                           

   Το "Κοινό των Ελευθερολακώνων"  ακολούθησε τις κοινωνικοοικονομικές δομές του πολιτεύματος των Σπαρτιατών και το Ιερό του Ποσειδώνα αποτέλεσε το κέντρο του. 

Οι πόλεις του Κοινού διέθεταν οικονομική και διοικητική αυτονομία, εξέλεγαν τους άρχοντες τους ενώ την ανώτατη αρχή την είχαν οι έφοροι των πόλεων. Υπήρχε όμως στενή συνεργασία μεταξύ των πόλεων του Κοινού όπως αποδεικνύουν οι κοινές εισφορές, το κοινό ταμείο, ο άρχοντας του κοινού και το Συνέδριο των Ελευθερολακώνων.
   To Κοινό γνώρισε μεγάλη ακμή και ελευθερία, διότι ως γνωστό τα περισσότερα Κοινά της Ελλάδος μετατράπηκαν σε απλές διοικητικές περιφέρειες και μόνον οι Δυτικοί Λοκροί και από τον 7 αι. π.Χ. οι Ελευθερολάκωνες έχαιραν πραγματικής αυτονομίας και ελευθερίας. 

Σε αντάλλαγμα όλων αυτών όμως, πολλές πόλεις της Μάνης έστησαν Ρωμαϊκούς ανδριάντες όπως π.χ. η Καινήπολη, οι Θαλάμες, το Γύθειο και το Οίτυλο και αφιέρωσαν εορταστικές εκδηλώσεις σε Ρωμαίους αυτοκράτορες όπως π.χ. το Γύθειο. 

Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι η ιστορία της Μάνης κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους, συνδέεται με την ιστορία του ''Κοινού των Λακεδαιμονίων'' και των Ελευθερολακώνων.      
  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ        Σ Μ Ι Γ Ο Π Ε Λ Α Γ Ο Υ

Διάθεση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ   Τηλ. 2106029974, 6974933564, info@toubis.gr  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ:   ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ  6,  ΠΛΑΚΑ  - ΑΘΗΝΑ,   ΤΗΛ. 2103234527
Διάθεση στη Μάνη: τηλ-fax. 2733 0 53670, κιν. 6978 991863 

  • ΒΙΒΛΙΑ   ΜΑΝΗΣ,   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ,  Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,  ΚΥΘΗΡΩΝ,  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ,  ΒΑΤΙΚΩΝ  

                        

                          

BOOKS:  MANI, MESSINIA, LACONIA, S. Peloponnesus 
Monemvasia, Kythera, ELAFONISOS, Vatika 
    Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.